• Wybierz język
  • EN
  • DE
  • SK
  • RU
Przejdź do strefy: KlientaDystrybutoraArchitekta

FIRMA JONIEC® OFERUJE MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU ZAWODOWEGO

W celu stabilnego rozwoju firmy, utrzymania pozycji na niezwykle konkurencyjnym rynku oraz zwiększania roli firmy w regionie, poszukujemy kompetentnych i zmotywowanych pracowników.  Możliwe, że właśnie TY jesteś jedną z takich osób! Czekamy na Twoje zgłoszenie! Twoje zgłoszenie przekażemy do odpowiedniego działu i sprawdzimy, czy możemy razem tworzyć zespół.

JAKICH PRACOWNIKÓW POSZUKUJEMY?

  • Operatorów maszyn
  • Mechaników
  • Elektromechaników
  • Magazynierów
  • Pracowników produkcyjnych
  • Pracowników działu handlowego

ZGŁOSZENIE

Prosimy o przysyłanie CV zawierającego podstawowe dane osobowe, informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym oraz kwalifikacjach.

Dokumenty prosimy wysyłać:

1/ na adres e-mail: rekrutacja@joniec.pl

2/ pocztą na adres: F.P.U.H. JONIEC
                                   Tymbark 109
                                   34-650 Tymbark

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Gdy Twoja aplikacja przejdzie pozytywnie proces selekcji wstępnej i szczegółową analizę nadesłanego zgłoszenia, zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa dotyczyć będzie doświadczenia zawodowego kandydata, zainteresowań, planów. W trakcie rozmowy przybliżymy pracę na stanowisku, na które poszukujemy pracownika. W rozmowie uczestniczyć będzie menedżer danego działu. Po rozmowie kwalifikacyjnej zapadnie decyzja o przyjęciu do pracy.

WAŻNA INFORMACJA!

Do CV należy dołączyć poniższą klauzulę zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO. 

ZGODA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: w F.P.U.H. JONIEC Mieczysław Joniec, 34-650 Tymbark, Tymbark 109 na następujących warunkach:

CEL PRZETWARZANIA: Rekrutacja pracowników - selekcja kandydatów z kwalifikacjami odpowiednimi do zatrudnienia na danym stanowisku.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA:  Zgoda osób, których dane dotyczą, Przepis prawa  -  Ustawa  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 tj..) - w szczególności  art. 221 ust. 1.

PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM: Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Dane zebrane w procesie rekrutacji od osób ubiegających się o zatrudnienie będą przechowywane w formie papierowej przez sześć miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Wobec osoby, której dane dotyczą nie będzie podejmowana w sposób zautomatyzowany decyzja na podstawie przetwarzanych danych.

Zostałem poinformowany/ Zostałam poinformowana o możliwości wycofania zgody w każdym czasie, poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres: 34-650 Tymbark, Tymbark 109. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 

 

……………………….………………………………………………………

(data i podpis osoby wyrażającej zgodę)

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Więcej o naszej firmie