• Wybierz język
  • EN
  • DE
  • SK
  • RU
Przejdź do strefy: KlientaDystrybutoraArchitekta
Dylatacja pionowa fundamentów ogrodzeniowych 2015-07-20

Osadzanie fundamentów poniżej strefy przemarzania gruntu to tylko jeden z zabiegów, stosowanych w celu właściwego wypełniania przez nie założonych funkcji. Równie ważnym jest wykonanie dylatacji, czyli pionowych szczelin na całej długości fundamentu. Przerwy dylatacyjne należy także uwzględnić w wyższych partiach ogrodzeń, aż po górną powierzchnię słupków i przęseł. W ten sposób zabezpieczymy konstrukcję przed zjawiskami, które mogłyby doprowadzić do jej uszkodzenia.

Dlaczego uwzględnienie dylatacji pionowych na całej długości ogrodzenia jest tak istotne? Dzięki nim zwiększymy odporność zarówno fundamentów, jak i murów ogrodzeniowych na kurczenie betonu oraz niekorzystną aurę (zmiany temperatur i wilgotności, nierównomierne nasłonecznienie). Działanie tych czynników może wywoływać rysy i pęknięcia ogrodzenia, jak również jego nierównomierne osiadanie. Ponadto zróżnicowana głębokość osadzenia poszczególnych fragmentów fundamentów wraz ze zmiennym rozkładem obciążeń powodują różnice w naprężeniu betonu, które mogłyby prowadzić do pękania trwałych połączeń.

Jak prawidłowo zastosować dylatację pionową w przypadku ogrodzeń betonowych? Zalecamy, by szczeliny w ławach ogrodzeniowych były wykonane co 10-15 metrów. Powinny mieć one szerokość 2-3 centymetrów. Poszczególne przerwy powinny zostać wypełnione trwale elastyczną, nienasiąkliwą substancją uszczelniającą. Tylko w ten sposób zapewnimy odpowiednią wytrzymałość całej konstrukcji.

Bez tytułuPozdrawiamy, Joniec.pl

Powrót do listy aktualności