• Wybierz język
    • EN
    • DE
    • SK
    • RU
Przejdź do strefy: KlientaDystrybutoraArchitekta
Jaki wpływ na beton ma duża zmiana temperatury w krótkim czasie? 2020-05-12

Zimni ogrodnicyzimna Zośka to zjawisko klimatyczne charakterystyczne dla środkowej Europy, kiedy w połowie maja często następuje gwałtowne ochłodzenie. W Polsce, po okresie trwania wysokich temperatur następuje napływ zimnego polarnego powietrza, z temperaturami sięgającymi poniżej 0ºC. Według przysłów i obserwacji ludowych ten okres to ostatnie dni wiosennych przymrozków. Przykład? 11.05.2020 – w dzień temperatura w Warszawie to ok. 25ºC; w nocy z 11/12.05.2020 następują opady śniegu i temperatura sięga ok. 0ºC. W innych miejscach Polski temperatura spadła poniżej 0ºC.

Taka sytuacja pogodowa ma ogromny wpływ na budowę ogrodzenia. Z punktu widzenia trwałości betonu najbardziej niekorzystne warunki to wielokrotne przechodzenie betonu przez 0ºC. Jak wiadomo, woda zmieniając swój stan skupienia z płynnego w stały, zwiększa swoją objętość o około 8%. W betonie pozostaje niewielka ilość „wody”, czy raczej roztworu wodnego, który przy każdym przejściu przez 0ºC zwiększa objętość i może doprowadzić do destrukcji betonu.

 

GŁÓWNE ZAGROŻENIA DOTYCZĄCE TRWAŁOŚCI BETONU:

1/ Zamarznięcie młodego betonu, zniszczenie powstającej struktury,

2/ Możliwość wystąpienia spękań betonu i odkształceń termicznych,

3/ Wydłużony w czasie przyrost wytrzymałości betonu.

Dlatego też niezmiernie ważna jest odpowiednia pielęgnacja ogrodzenia, aby zapobiec pękaniu i destrukcji rdzenia betonowego wewnątrz bloczków ogrodzeniowych.

 

JAK PIELĘGNOWAĆ OGRODZENIE?

Prowadzenie robót betonowych w warunkach dużych zmian temperatury jest możliwe jedynie w przypadku podjęcia odpowiednich działań umożliwiających wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej. Pielęgnacja betonu w takim okresie ma na celu zminimalizowanie niepożądanych skutków oddziaływania zmian temperatury na beton. Co można wykonać:

1/ odpowiednio dobrać składniki betonu i składu mieszanki,

2/ zapewnić odpowiednią temperaturę przygotowania i transportu betonu (min. +5 ºC),

3/ zapewnić ochronę cieplną betonu w elementach ogrodzenia, np. za pomocą wełny, folii, włókniny, materiałów izolacyjnych,

4/ podgrzewać beton znajdujący się w bloczkach ogrodzenia,

5/ zastosować odpowiedniego rodzaju szalunki i zadbać o ich izolację – dotyczy budowy fundamentów ogrodzenia.

Opisane wyżej sposoby pielęgnacji betonu można stosować samodzielnie lub – w zależności od potrzeb – łącznie. To właśnie od doboru właściwego sposobu pielęgnacji betonu zależy, czy beton uzyska w konstrukcji wymagane właściwości, a co za tym idzie, czy ogrodzenie będzie trwałe i solidne.

 

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Dużo praktycznych informacji znajdziecie w artykule napisanym przez dr inż. Grzegorza Bajorka z Politechniki Rzeszowskiej: ARTYKUŁ

 

 

Powrót do listy aktualności