• Wybierz język
    • EN
    • DE
    • SK
    • RU
Przejdź do strefy: KlientaDystrybutoraArchitekta
„Myśl jak pracodawca – poznaj kompetencje cenione na rynku pracy” - konferencja w Firmie JONIEC® 2021-11-02

W dniu 29.10.2021 r. w siedzibie Firmy JONIEC® odbyło się spotkanie koordynacyjne doradców szkolnych i zawodowych, nauczycieli przedsiębiorczości oraz pracowników firmy JONIEC®, połączone z wizytą studyjną. To kolejne wydarzenie organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w cyklu „Myśl jak pracodawca – poznaj kompetencje cenione na rynku pracy”. Formuła ta zapoczątkowana została w roku 2018 i cieszy się coraz większym zainteresowaniem doradców, którzy poznają prawdziwe potrzeby kwalifikacyjne lokalnego rynku pracy.

Spotkanie otworzyli: Mieczysław Joniec – właściciel Firmy JONIEC® oraz Michał Kądziołka - wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Część merytoryczną rozpoczęła Marta Olszewska - kierownik Referatu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu - która wspomniała o wsparciu, jakie doradcy świadczą dla młodzieży przy dokonywaniu wyborów zawodu i dalszego kształcenia oraz dla doradców zawodowych szkolnych w zakresie poszerzania wiedzy nt. potrzeb rynku pracy. Następnie pani Iwona Cempa – doradca zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu WUP Kraków - przedstawiła prezentację na temat: „Trendy oraz kompetencje kluczowe kształtujące współczesny rynek pracy”. Kolejna prezentacja dotyczyła aktualnych wymagań w zakresie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych od kandydatów do pracy w firmie JONIEC®.  Katarzyna Warecka (Kierownik Działu Kadr i Administracji), Ryszard Florek (Kierownik Produkcji), Anna Blaczkowska (Dyrektor Działu Promocji) – wypunktowali pokrótce, jakie kompetencje i umiejętności są obecnie mile widziane u kandydatów na pracowników firmy. W żywej dyskusji, która wzbudziła się na sali, czynny udział brali m.in.: Miłosz Drożdż – kierownik Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu oraz Jan Hućko – kierownik Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie WUP Kraków. Wśród przybyłych gości byli także: Anna Michałek-Kiełbasa – kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, Agata Ścibek – kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Oświęcimu.

W ramach wizyty studyjnej uczestnicy zwiedzili zakład produkcyjny w Limanowej, gdzie zapoznali się ze specyfiką stanowisk pracy w firmie JONIEC®.

Założone przez WUP efekty spotkań koordynacyjnych w ramach cyklu „Myśl jak pracodawca – poznaj kompetencje cenione na rynku pracy” to:

-  poznanie przez doradców zawodowych firm nowoczesnych technologii,

-  poznanie  aktualnych wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb kadrowych firm,

- przekazanie młodzieży wybierającej zawód informacji o aktualnych potrzebach lokalnego rynku pracy,

- możliwość wpływania na zapewnienia kadr z odpowiednimi kwalifikacjami pod obecne i przewidywane potrzeby,

- wykorzystanie wiedzy do kierowania osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym osób powracających z zagranicy, na wolne miejsca pracy.

 

 

Powrót do listy aktualności